Amb la fisioteràpia analitzem les alteracions o disfuncions que hi poden haver a l’organisme per trobar solucions. Valorem la persona en la seva globalitat per prevenir i recuperar lesions o dolències així com per millorar la salut i la qualitat de vida.

Per aconseguir-ho utilitzem diferents tècniques:fisio

  • Drenatge Limfàtic Manual (D.L.M.)
  • Teràpia Manual (estiraments, mobilitzacions, reharmonització analítica articular…)
  • Fibròlisi discutània (“ganxos”)
  • Tractament de l’Articulació Tèmporo-Mandibular (ATM)
  • Reeducació Postural
  • Massoteràpia

Així doncs, la fisioteràpia està aconsellada per tots aquells dolors crònics (contractures musculars, fibromiàlgies, hèrnies discals,…), lesions agudes (pinçaments musculars, bloquejos articulars, esquinços,…), patologies (artrosis, osteoporosis, artritis…) i per prevenir lesions (moviments repetitius, treballs de càrrega, postures mantingudes…)